Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2019

dead-zireael
20:02
6638 7756 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
dead-zireael
20:02
3481 b9c2 500
dead-zireael
20:02
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
dead-zireael
20:01
6684 d4c2 500
Reposted fromeuphoriaa euphoriaa vianoisetales noisetales

October 26 2018

dead-zireael
20:37
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamyou myou
dead-zireael
20:28
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viabanshe banshe
dead-zireael
20:27Reposted fromolbaria olbaria viabanshe banshe
dead-zireael
20:27
1077 6320 500
Reposted fromoll oll viabanshe banshe
dead-zireael
20:19

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"

October 23 2018

dead-zireael
18:17
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne vialaparisienne laparisienne
dead-zireael
18:16
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaberewere berewere
dead-zireael
18:15
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viamyou myou
dead-zireael
18:13
(…) bo przecież nie po to kładę się spać, by sny o wolności przerywały mi rozklekotane tramwaje. (…) I nie po to mam płuca, by je gwałcić fabrycznym dymem. (…) bo nie po to mam oczy, by je drażnić widnokresem z betonu. (…) I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— J. Borszewicz
Reposted fromchocoway chocoway viamyou myou
dead-zireael
18:11
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare vialaparisienne laparisienne

October 21 2018

dead-zireael
19:39
Reposted frombluuu bluuu

October 11 2018

dead-zireael
18:43
dead-zireael
18:42
1903 a8bf
Reposted fromMotW MotW viadancingwithaghost dancingwithaghost
18:41
2073 18f2
18:37
0297 0f76

serious:

who were you?

October 09 2018

dead-zireael
17:56
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl