Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

dead-zireael
18:49
Reposted fromFlau Flau vianiemniej niemniej
dead-zireael
18:49
4408 5b5f
Reposted fromsoSad soSad viaTheEvexe TheEvexe
18:49
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

dead-zireael
18:47
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vialaparisienne laparisienne
dead-zireael
18:46
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa vialaparisienne laparisienne
18:42
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viaTheEvexe TheEvexe

October 02 2018

dead-zireael
18:40
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabanshe banshe
dead-zireael
18:39
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
18:39
5535 0449 500

luckynude:

inspired by tracey emin

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabanshe banshe
dead-zireael
18:37
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
dead-zireael
18:33

September 16 2018

dead-zireael
10:57
dead-zireael
10:54
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
dead-zireael
10:54
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie

September 15 2018

dead-zireael
15:56
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

September 11 2018

dead-zireael
19:45
5531 0a99 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viajanka89 janka89
dead-zireael
19:44
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viadualistycznie dualistycznie
dead-zireael
19:24
8766 c86e
Maybe the darkenes in your soul scared me more.
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan

August 06 2018

dead-zireael
18:07
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
dead-zireael
18:06
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl