Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

dead-zireael
10:57
dead-zireael
10:54
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
dead-zireael
10:54
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie

September 15 2018

dead-zireael
15:56
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

September 11 2018

dead-zireael
19:45
5531 0a99 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viajanka89 janka89
dead-zireael
19:44
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viadualistycznie dualistycznie
dead-zireael
19:24
8766 c86e
Maybe the darkenes in your soul scared me more.
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan

August 06 2018

dead-zireael
18:07
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
dead-zireael
18:06
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialaparisienne laparisienne
dead-zireael
18:06
dead-zireael
18:03
7022 234f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacannellle cannellle
dead-zireael
18:02
Dziś ta moja cholerna wrażliwość spędza mi z powiek sen.
— Kaja Kowalewska - "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
dead-zireael
18:02
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
18:01
dead-zireael
18:00

August 05 2018

dead-zireael
19:15
6082 1337
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
dead-zireael
19:11
8161 d026 500
19:10
3940 6d57

Maceo (via Kurt Schlatzer)

dead-zireael
19:09
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
dead-zireael
19:09
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl