Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

dead-zireael
09:18
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viaheparyna heparyna
dead-zireael
09:02
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viaheparyna heparyna

March 19 2017

dead-zireael
11:04
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese

February 18 2017

dead-zireael
18:12
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawildberry wildberry
dead-zireael
18:12
3698 40d6 500
Reposted frompastelina pastelina viayouuung youuung

May 31 2015

dead-zireael
12:40
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
12:39
1103 28dd
Reposted fromoutlivethestars outlivethestars

May 21 2015

dead-zireael
15:16
dead-zireael
15:15
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaxmascolara xmascolara
15:15
1404 711b
Reposted fromredblog redblog viaxmascolara xmascolara
dead-zireael
15:13
5987 6694
Reposted fromkatalama katalama viayouuung youuung
dead-zireael
15:12
1599 1413 500
Reposted fromSuccu-n-Panda Succu-n-Panda viaxmascolara xmascolara
dead-zireael
15:11
5033 9163
Reposted frommisza misza viamyou myou

May 20 2015

19:42
4075 2025
Reposted fromoutlivethestars outlivethestars
dead-zireael
16:59
dead-zireael
16:59
"Kiedy dotkniesz ran, a one nie zabolą, wtedy będziesz wiedziała, że naprawdę przebaczyłaś."

May 18 2015

dead-zireael
10:52
0754 1b23 500
Reposted frommakle makle vianoisetales noisetales

April 30 2015

08:33
1970 a522 500
Reposted fromoutlivethestars outlivethestars
dead-zireael
08:32
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir
dead-zireael
08:31
Pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy w internecie, więc boimy się jeszcze bardziej. Chodzimy na terapie, mówić o swoim lęku, próbując go oswoić, chociaż wiemy, że oswojenie go jest niemożliwe - lęk jest jak wściekłe, przyniesione z ulicy zwierzę, rozdrapujące wszystko dookoła.
— Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl