Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

dead-zireael
16:24
dead-zireael
16:23
0533 c536
Reposted fromsaku saku viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
dead-zireael
16:22
6938 e36d
dead-zireael
16:20
Gdy widziałem z jaką jasnością umysłu i wewnętrzną logiką niektórzy wariaci wyjaśniają sobie samym i innym swe obłąkane idee, na zawsze straciłem pewność co do jasności mego umysłu.
— Fernando Pessoa
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viazapominanie zapominanie
dead-zireael
16:20
dead-zireael
16:20
3553 9a6f 500
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
dead-zireael
16:19
1360 0ba0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
dead-zireael
16:19
0721 80fb 500
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
dead-zireael
16:19
6692 fe2f
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabalu balu
dead-zireael
16:15
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (..) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - Wolna miłość

October 19 2016

dead-zireael
08:39
7277 3f35
dead-zireael
08:37
5004 eaf0 500
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viazapominanie zapominanie
dead-zireael
08:37
8622 66a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
dead-zireael
08:27

"Depresja – kiedy bardzo chcesz do domu, ale jesteś już w domu."

Reposted fromjustyha justyha viaanorexianervosa anorexianervosa
dead-zireael
08:25
5991 8fbb 500
Ps to prawda 
Reposted frommentality mentality viazapominanie zapominanie
dead-zireael
08:25
dead-zireael
08:24
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabalu balu
dead-zireael
08:24
0116 31d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dead-zireael
08:23
9321 3c45 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viazapominanie zapominanie
dead-zireael
08:23
8238 8f34 500
Reposted fromnaplimak naplimak viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl